Mời ứng tuyển vị trí - Chuyên gia đánh giá dự án

Thứ Hai, 17/02/2014
Mời ứng tuyển vị trí - Chuyên gia đánh giá dự án
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) cần tuyển chuyên gia đánh giá dự án cho dự án: "Hướng tới sức khoẻ sinh sản – sức khoẻ tình dục và Quyền cho tất cả mọi người” do trung tâm thực hiện từ năm 2010 đến nay với sự tài trợ của Qũy OXFAM NOVIB. Thời hạn nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 25/2/2014 qua Email:hien@ccihp.org hoặc gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện tới Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số - Số 2 Ngách 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội


THƯ MỜI ỨNG TUYỂN
CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
 
Tên hoạt động:                        Đánh giá cuối dự án “Hướng tới Sức khoẻ sinh sản, Sức khoẻ tình dục và Quyền cho mọi người”
 
Thời gian thực hiện:               Tháng 3/ 2014
 
Địa điểm:                                 Hà Nội
 
Yêu cầu đối với chuyên gia:  
 
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu, đào tạo và can thiệp trong lĩnh vực giới, sức khoẻ sinh sản, tình dục và Quyền ở Việt Nam
                                                 
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc với tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, bao gồm cả kinh nghiệm đánh giá dự án
 
- Có khả năng viết báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 
- Có kinh nghiệm làm việc về xây dựng tổ chức hoặc xây dựng mạng lưới là một lợi thế
 
Hồ sơ ứng tuyển:                   
 
1. CV cập nhật bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 
2. Đề cương ngắn gọn và Kế hoạch đánh giá (tối đa 10 trang A4)
    
3. Dự trù ngân sách
 
Hồ sơ cần được gửi tới chị Phạm Bích Hiền trước 17:00 ngày 25/2/2014 qua Email:hien@ccihp.org hoặc gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện tới Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số - Số 2 Ngách 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
 
1. Thông tin cơ bản về dự án
 
Dự án “Hướng tới sức khoẻ sinh sản – sức khoẻ tình dục và Quyền cho tất cả mọi người” được Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) thực hiện từ năm 2010 với sự tài trợ của Tổ chức Oxfam Novib. Dự án nhằm nâng cao năng lực xây dựng tổ chức của CCIHP nói chung, và thực hiện các mục tiêu về nghiên cứu và vận động cho sức khoẻ sinh sản – tình dục và Quyền của các nhóm ngoài lề, thiểu số trong xã hội nói riêng.
 
Các mục tiêu cụ thể của dự án, gồm:
 
·         Tìm hiểu các nhu cầu về sức khoẻ sinh sản và tình dục của các nhóm ngoài lề và dễ bị tổn tương, và sơ đồ hoá các dịch vụ và hỗ trợ sẵn có cho các nhóm này
 
·         Thúc đẩy sự trao đổi và năng lực của thanh niên và các nhóm ngoài lề, dễ bị tổn thương trong đối thoại về sức khoẻ sinh sản và tình dục và Quyền của họ
 
·         Cung cấp bằng chứng cho thiết kế các chương trình can thiệp và chính sách thông qua xuất bản, quảng bá các kết quả nghiên cứu, và các hoạt động vận động xã hội
 
·         Nâng cao năng lực về nghiên cứu và vận động chính sách thông qua hợp tác tổ chức hoạt động cùng các tổ chức phi chính phủ ở Việt nam
 
·         Nâng cao năng lực của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ trong lồng ghép giới và tình dục vào nghiên cứu, can thiệp, cung cấp dịch vụ và chính sách thông qua các đào tạo và hội thảo chuyên đề
 
Các hoạt động chính, gồm:
 
·         Nghiên cứu về nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục và Quyền sinh sản, tình dục của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên sống chung với khuyết tật
 
·         Các hội thảo chuyên đề với các chuyên gia khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và vận động xã hội, tác động chính sách về giới, sức khoẻ sinh sản – tình dục, HIV/AIDS và Quyền sinh sản, tình dục
 
·         Hội nghị quốc gia về Tình dục và Sức khoẻ
 
·         Xuất bản phẩm, bao gồm chuyên san, bản tin, sách dịch, tài liệu tham khảo khác dành cho các nghiên cứu viên và người làm việc trong lĩnh vực giới, tình dục và sức khoẻ
 
·         Đào tạo thường niên về Giới, Tình dục và Sức khoẻ dành cho các nghiên cứu viên, người làm chương trình, nhà báo, giảng viên, nhà hoạt động xã hội thuộc các cơ quan phi chính phủ và chính phủ
 
·         Tập huấn và các hoạt động nâng cao năng lực khác cho các nghiên cứu viên, người làm chương trình, nhà hoạt động xã hội, thành viên các cộng đồng thiểu số, ngoài lề về nghiên cứu, chia sẻ kết quả nghiên cứu, và tiếp cận các diễn đàn trong nước và khu vực liên quan Giới, tình dục và sức khoẻ
 
·         Xây dựng Thư viện và Trung tâm thông tin tư liệu về Giới, Tình dục và Sức khoẻ
 
·         Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các mạng lưới có liên quan trong các hoạt động vận động xã hội, vận động chính sách cho Sức khoẻ và Quyền tình dục của các nhóm thiểu số, ngoài lề.
 
·         Thúc đẩy hoạt động của Mạng lưới thanh niên vì Quyền tình dục, và các đối thoại, diễn đàn của thanh niên (bao gồm cả thanh niên từ các nhóm thiểu số, ngoài lề) về sức khoẻ sinh sản, tình dục và Quyền
 
2. Mục tiêu của đánh giá cuối dự án
 
Hoạt động đánh giá cuối dự án được thực hiện nhằm:
 
·         Cung cấp bằng chứng về các kết quả đạt được và tác động của dự án
 
·         Đưa ra các bài học kinh nghiệm về phương thức triển khai hoạt động và xây dựng năng lực tổ chức
 
·         Đưa ra các khuyến nghị cho CCIHP và Oxfam Novib về duy trì kết quả dự án và lĩnh vực/ mảng hoạt động cần mở rộng trong tương lai
 
3. Mô tả công việc của chuyên gia tư vấn
 
Các công việc chính của chuyên gia tư vấn bao gồm:
 
·         Tổng quan và phân tích tài liệu dự án, bao gồm: văn kiện dự án, các báo cáo hoạt động của dự án và báo cáo hàng năm của tổ chức, các xuất bản phẩm của dự án, các tài liệu từ các hội thảo chuyên đề, hội nghị quốc gia, trang web/fanpage của tổ chức và nhóm Thanh niên tình nguyện vì Quyền tình dục
 
·         Phỏng vấn cá nhân hoặc phỏng vấn nhóm với cán bộ dự án, người hưởng lợi từ các hội thảo/ tập huấn – đào tạo, các đối tác cùng tham gia triển khai hoạt động, lãnh đạo tổ chức và nhà tài trợ
 
·         Tổ chức lấy ý kiến đồng thuận và góp ý từ CCIHP, nhà tài trợ, người hưởng lợi và các đối tác liên quan về kết quả dự án, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị
 
·         Viết báo cáo đánh giá bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 
Để đảm bảo chất lượng đánh giá, chuyên gia tư vấn cần dành tối thiểu 20 ngày làm việc cho hợp đồng tư vấn này.
 
 
 


Các tin mới hơn


Các tin khác