TUYỂN (NHÓM) TƯ VẤN

Thứ Hai, 05/09/2022
Dự án Hòa nhập đang tuyển tư vấn hoặc nhóm tư vấn cá nhân đánh giá độc lập để thực hiện nghiên cứu phân tích chi phí 02 gói dịch vụ PHCN cho trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển và đề xuất gói giá thành phù hợp.

 

Mục đích của nghiên cứu:

Ước tính chi phí cung cấp 02 gói dịch vụ sau:

- Dịch vụ chẩn đoán đa ngành tình trạng rối loạn phổ tự kỷ

- Chương trình tập huấn cho người chăm sóc (CST) về can thiệp cho trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

 

Yêu cầu về kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu phân tích chi phí, xây dựng gói giá thành dịch vụ y tế.

- Có ít nhất 01 điều tra về lĩnh vực chuyên môn phục hồi chức năng.

- Có kinh nghiệm, hiểu biết về hệ thống kinh tế y tế, tài chính tại cơ sở y tế.

 

Hồ sơ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV cập nhật về địa chỉ email: dtdoan@ccihp.org trước 17h00 ngày 15/09/2022. Chúng tôi chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, ứng viên vui lòng truy cập theo đường link sau:

https://ccihp.org/media/TOR%20g%C3%B3i%20-gi%C3%A1%20%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20PHCN%2031080222.pdf

 

Trân trọng!Các tin mới hơn


Các tin khác