TUYỂN TƯ VẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH VỀ SỐNG ĐỘC LẬP VÀ SINH KẾ

Thứ Hai, 11/09/2023
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). CCIHP triển khai các dự án nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong các lĩnh vực về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và người khuyết tật (NKT).
CCIHP hiện đang hợp tác với các đối tác triển khai trực tiếp gồm Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC), Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) và Liên danh AAI do Trung tâm nghiên cứu phát triển Hòa nhập (RCI) đứng đầu, thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.

Trong giai đoạn 2 (01/01/2023 – 30/06/2025), Dự án dự kiến cung cấp dịch vụ PHCN cho 9.000 người khuyết tật; cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, xã hội cho khoảng 8.900 người khuyết tật; hỗ trợ các kỹ năng sống độc lập cho khoảng 1000 người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em khuyết tật và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất da cam; tập huấn/hướng dẫn cho 11.900 thành viên gia đình và người chăm sóc người khuyết tật tại ba tỉnh. Tổng 30 đơn vị phục hồi chức năng sẽ được thiết lập hoặc củng cố để cung cấp dịch vụ PHCN đa ngành và 660 cán bộ y tế, người cung cấp dịch vụ được nâng cao năng lực, trong đó có khoảng 40% cán bộ được đào tạo dài hạn và trung hạn từ 6 tháng trở lên. Ngoài ra, dự án thúc đẩy việc thực thi các chính sách hỗ trợ cho NKT và tạo điều kiện NKT hòa nhập xã hội thông qua việc tham gia các hoạt động hội, nhóm của NKT.

Với vai trò là đơn vị quản lý tài trợ, CCIHP chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dịch vụ của các đối tác triển khai trực tiếp cung cấp tới NKT ở các tỉnh. Một trong các lĩnh vực cần giám sát liên quan mảng hoạt động hỗ trợ NKT sống độc lập và cải thiện sinh kế. CCIHP có nhu cầu tuyển các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để tham gia nhóm tư vấn giám sát chuyên môn, kỹ thuật, nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp cũng như góp ý cải thiện cách tiếp cận và các mô hình dự án cho các đối tác triển khai trực tiếp.

Nhu cầu tuyển tư vấn: Chuyên gia có kinh nghiệm quản lý chương trình và/hoặc chuyên môn kỹ thuật trong hỗ trợ NKT về sống độc lập, cải thiện sinh kế, và/hoặc hoà nhập xã hội.

Số lượng: 01-02 tư vấn

Mục đích/Yêu cầu đối với công tác giám sát hỗ trợ:

 • Giám sát việc triển khai các hoạt động của các đối tác triển khai dự án theo quy trình cung cấp dịch vụ liên quan tới sống độc lập, sinh kế và/hoặc hoà nhập xã hội mà họ đã cam kết
 • Phản hồi, hướng dẫn, giúp người cung cấp dịch vụ nhận diện các điểm bất cập và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Báo cáo kết quả giám sát cho CCIHP, trong đó ghi rõ các quan sát/ phát hiện, góp ý và đề xuất cải thiện hoạt động
 • Tham gia một số cuộc họp phản hồi riêng hoặc chung với các đối tác triển khai dự án, hoặc hội thảo trao đổi chuyên môn của dự án

Đầu ra công việc yêu cầu đối với tư vấn giám sát:

 • Kế hoạch giám sát, phương pháp và biểu mẫu cho nhóm hoạt động giám sát đảm bảo đáp ứng yêu cầu của dự án (Nhân sự của dự án sẽ phối hợp thảo luận và thống nhất chung);
 • Tham gia các đợt giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại ba tỉnh dự án;
 • Ghi chép thông tin cần thiết cho hoạt động giám sát: sử dụng các biểu mẫu giám sát đã thống nhất, chụp ảnh (nếu cần);
 • Tham gia các cuộc họp phản hồi sau thực địa giám sát và một vài cuộc họp hoặc hội thảo trao đổi chuyên môn (nếu có)
 • Viết báo cáo phản hồi và đề xuất cải thiện dịch vụ cho người cung cấp dịch vụ và CCIHP: báo cáo bản word và tuỳ theo thời điểm, có thể gồm bài trình bày PPT cho cuộc họp hoặc hội thảo trao đổi chuyên môn với các đơn vị

Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2023 đến hết tháng 6/2025 trên cơ sở ngày làm việc không liên tục.

Yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm: 

 • Kinh nghiệm trực tiếp thực hiện các mô hình về hỗ trợ sống độc lập, cải thiện sinh kế hoặc hoà nhập xã hội cho NKT ở các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
 • Có bằng đào tạo Đại học hoặc sau Đại học chuyên ngành phù hợp (công tác xã hội, y tế công cộng, xã hội nhân văn v.v.). Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế trong hỗ trợ sống độc lập, cải thiện sinh kế hoặc hoà nhập xã hội cho NKT sẽ được cân nhắc nhiều hơn;
 • Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, trình bày rõ ràng và logic trực tiếp và trong viết báo cáo giám sát
 • Linh hoạt về thời gian – bố trí được các chuyến đi giám sát trực tiếp tại địa bàn dự án (trong tuần làm việc hoặc cuối tuần)
 • Năng lực tiếp cận, tổng quan và thích ứng mô hình lý thuyết về hỗ trợ NKT sống độc lập, cải thiện sinh kế và/hoặc hoà nhập xã hội đã được thử nghiệm thành công, coi là có tiềm năng là một lợi thế
 • Thành thạo tiếng Anh (đọc và viết) là một lợi thế.

Hồ sơ: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV cập nhật về địa chỉ email: tptrang@ccihp.org với tiêu đề “Tư vấn sống độc lập, sinh kế, hoà nhập xã hội” chậm nhất vào 17h00 ngày 22/09/2023. Chúng tôi chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, các ứng viên vui lòng xem trong TOR đính kèm link sau:

https://ccihp.org/media/TOR%20Tu%CC%9B%20va%CC%82%CC%81n%20gia%CC%81m%20sa%CC%81t%20sinh%20ke%CC%82%CC%81%2C%20so%CC%82%CC%81ng%20%C4%91o%CC%A3%CC%82c%20la%CC%A3%CC%82p_1109_2023_final.docxCác tin mới hơn


Các tin khác