Tìm kiếm chuyên gia đánh giá dự án của FLC

Thứ Sáu, 07/11/2014
Dự án: "Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, thích ứng và chống biến đổi khí hậu tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ" do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ, CIHP là đơn vị tư vấn cho trung tâm CARES thực hiện đang cần tuyển một chuyên gia đánh giá độc lập cho chương trình này.

 Dự án: "Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, thích ứng và chống biến đổi khí hậu tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ" do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ cho trung tâm CARES thực hiện đang cần tuyển một chuyên gia đánh giá độc lập cho chương trình này.

Qúy vị quan tâm đến hoạt động vui lòng gửi CV và đề cương đánh giá kèm ngân sách gửi về Đại sứ quán Phần Lan - chị Lê Thị Thu Hường qua emai huong.lethithu@formin.fi và cc chị Phạm Mỹ Dung - qua email pmdung@ccihp.org trước 12h ngày 11/11/2014

Thông tin về hoạt động quý vị vui lòng tải TOR tại đây

 Các tin mới hơn


Các tin khác