Hội thảo định hướng phát triển liên minh hành động vì công bằng sức khỏe PAHE

Thứ Sáu, 11/07/2014
Hội thảo định hướng phát triển liên minh hành động vì công bằng sức khỏe PAHE
Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 7 năm 2014 tại khách sạn Hạ Long Plaza, thành phố Hạ Long, các cá nhân và tổ chức thành viên trong liên minh hành động vì công bằng sức khỏe (PAHE)
Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 7 năm 2014 tại khách sạn Hạ Long Plaza, thành phố Hạ Long, các cá nhân và tổ chức thành viên trong liên minh hành động vì công bằng sức khỏe (PAHE) đã thảo luận thống nhất 3 nội dung chính sau nhằm định hướng phát triển cho liên minh trong thời gian tới:

1.      Xây dựng và thống nhất quy chế hoạt động của PAHE
 
2.      Thảo luận kế hoạch hành động dự án Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản thông qua cách tiếp cận công bằng sức khỏe tại Quế Phong, Nghệ An (IVEN) giai đoạn 2 năm tiếp theo
 
3.      Thảo luận hoạt động của PAHE trong dự án của nhà tài trợ RockeFeller

 Tham gia hội thảo có các tổ chức Trung tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số (CCIHP) Viện Nghiên cứu Phát Triển Xã Hội (ISDS), trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD), trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS (CREATA), và các cá nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Tổ chức CARE tại Việt Nam với vai trò nhà tài trợ dự án IVEN. Các buổi hội thảo diển ra sôi nổi và đi đến thống nhất về quy chế hoạt động PAHE, định hướng kế hoạch hoạt động của PAHE trong dự án IVEN và của nhà tài trợ RockeFeller. 

 

TRỊNH HIỀN

 Các tin mới hơn


Các tin khác