Mời gửi bài Hội thảo "Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường"

Thứ Sáu, 08/08/2014
Mời gửi bài Hội thảo "Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường"
Để nhìn lại vai trò và những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ và các nhóm, câu lạc bộ tại cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dự kiến tổ chức Hội thảo “Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường”. Hội thảo sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tại Hà Nội. Kính mời Quý vị quan tâm gửi bài trình bày trước ngày 28/8/2014

 Để nhìn lại vai trò và những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ và các nhóm, câu lạc bộ tại cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dự kiến tổ chức Hội thảo “Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường”. Đây cũng là hoạt động nhằm chia sẻ thông tin và kết nối giữa các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội, các nhóm, câu lạc bộ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mục tiêu của Hội thảo

- Các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được chia sẻ các thông tin về hoạt động/đóng góp của các tổ chức xã hội và từ đó tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ môi trường;
- Người dân, xã hội biết đến sự đóng góp của các tổ chức xã hội và ủng hộ trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường.

Nội dung chính của hội thảo bao gồm

1.      Chia sẻ các thông tin, các sáng kiến, các kết quả trong hoạt động bảo vệ môi trường do các tổ chức xã hội, các nhóm tình nguyện thực hiện trong thời gian qua
2.      Cơ quan Nhà nước đánh giá sự tham gia, những đóng góp của các tổ chức xã hội, các nhóm tình nguyện cộng đồng trong các hoạt động vận động bảo vệ môi trường
3.      Thảo  luận nhằm xây dựng các các giải pháp huy động nguồn lực và phát huy tối đa tính sáng tạo của các tổ chức xã hội, các tổ chức tình nguyện cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường

 Chủ trì (Dự kiến)

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lãnh đạo Tổng cục môi trường – Bộ tài nguyên và môi trường

Phương pháp tổ chức hội thảo

Phương pháp hội thảo là trình bày tham luận và thảo luận nhóm, thảo luận toàn hội trường.

Khách mời tham dự

Dự kiến 70 đại biểu, bao gồm:
1.      Đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
2.      Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
3.      Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các đơn vị trực thuộc;
4.      Đại diện các tổ chức xã hội, các nhóm tình nguyện có sáng kiến và hoạt động vận động bảo vệ môi trường;
5.      Đại diện các cơ quan truyền thông.

MỜI GỬI BÀI TRÌNH BÀY

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mời các cơ quan, tổ chức, các nhóm, câu lạc bộ và những người có quan tâm hoạt động trong lĩnh vực môi trường gửi báo cáo tham luận về chủ đề:
-         Giới thiệu những sáng kiến, mô hình, kết quả đạt được của tổ chức trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường
-         Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian tới


Ban Tổ chức sẽ tiến hành lựa chọn một số báo cáo nổi bật  để trình bày tại Hội thảo. Các báo cáo còn lại sẽ được đưa vào Kỷ yếu Hội thảo
Lưu ý: Để tăng tính tham gia và giới thiệu các hoạt động của các tổ chức, ban tổ chức hội thảo sẽ tổ chức một Triển lãm nhỏ nhằm trưng bày và giới thiệu các dự án, ấn phẩm liên quan đến bảo vệ môi trường để chia sẻ và trao đổi thông tin.

HƯỚNG DẪN GỬI BÀI TRÌNH BÀY

Báo cáo/tham luận xin gửi về Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 28/8/2014
Thời gian nhận phản hồi về kết quả bài trình bày: 3/9/2014
Thời gian gửi bài hoàn thiện: 12/9/2014

Địa chỉ gửi bài: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Phương qua Email: ntphuong@ccihp.org, và copy tới địa chỉ cc: nga@ccihp.org, bichhongvusta@gmail.com  

Mọi thông tin liên quan đến hội thảo quý vị vui lòng liên hệ chị: Nguyễn Thị Phương
Điện thoại:  04.3577.0261 hoặc 01649 538 938

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tích cực tham gia của các cơ quan, tổ chức, các nhóm, câu lạc bộ hoạt động trong lĩnh vực môi trường để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

 TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
 


Các tin mới hơn


Các tin khác