Cán bộ chuyên trách về phục hồi chức năng

Thứ Năm, 30/03/2023
Dự án Hòa nhập 1 đang mong muốn tìm kiếm 01 cán bộ chuyên trách về Phục hồi chức năng. Yêu cầu cụ thể như sau:

1. Giám sát kỹ thuật hoạt động cung cấp dịch vụ PHCN, chăm sóc của các đối tác triển khai/ nhà thầu phụ

- Tham gia các thảo luận định hướng, góp ý, hỗ trợ kỹ thuật các đối tác triển khai khi các đối tác xây dựng kế hoạch, chương trình can thiệp, quy trình đánh giá kết quả tiến trình, đầu ra can thiệp.
- Cùng với Giám đốc dự án, Giám đốc kỹ thuật và các đối tác thống nhất một cách tối đa nhất có thể qui trình kỹ thuật, cách thức, công cụ đo lường.
- Phụ trách việc xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo chất lượng chuyên môn các hoạt động của dự án theo định hướng của Giám đốc dự án, Giám đốc kỹ thuật và cùng phối hợp với cán bộ theo dõi đánh giá, và cán bộ dự án, cán bộ điều phối tại địa phương.
- Thực hiện các chuyến đi giám sát hoạt động công tác tập huấn, cung cấp dịch vụ của đối tác.
- Viết báo cáo cho các hoạt động mình phụ trách và đưa ra được những bài học kinh nghiệm.
- Nhận xét, góp ý các báo cáo, sản phẩm của các đối tác triển khai đối chiếu theo đề cương dự án và các yêu cầu về kỹ thuật.
- Tham gia bổ sung góp ý cho phần kỹ thuật cho các báo cáo quý, năm của Dự án dưới sự điều phối của Quản lý tài trợ và phối hợp với các cán bộ dự án.

2. Phụ trách chuyên sâu mảng cung cấp dịch vụ PHCN cho trẻ khuyết tật
- Tham gia xây dựng kế hoạch năm, tháng, quý của dự án tổng thể theo định hướng của Giám đốc dự án, Giám đốc phụ trách kỹ thuật, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến các dịch vụ PHCN và chăm sóc cho NKT, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Hỗ trợ điều phối viên và cán bộ dự án cấu phần trẻ em phát triển định hướng và xây dựng kế hoạch chi tiết cho hợp phần phần trẻ em do CCIHP trực tiếp triển khai, tập trung vào mảng dịch vụ vật lý trị liệu, cung cấp dụng cụ trợ giúp, điều chỉnh môi trường sống.
- Tham gia các cuộc họp thảo luận định hướng, lập kế hoạch cụ thể và hỗ trợ các đối tác địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ PHCN cho trẻ khuyết tật.
- Phụ trách chuyên sâu về PHCN trong điều phối, làm việc với các bệnh viện, kết nối với các chuyên gia về PHCN để nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng dịch vụ tại phòng thực hành lâm sàng và các cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ khuyết tật tại các tỉnh của dự án.
- Cùng phối hợp với cán bộ theo dõi giám sát của cấu phần trẻ em, và cán bộ lâm sàng hoàn thiện các hồ sơ, biểu mẫu theo dõi quá trình can thiệp, và đo lường các kết quả đầu ra.
- Phối hợp với các cán bộ lâm sàng thực hiện các hoạt động đào tạo, giám sát hỗ trợ cho các cán bộ cung cấp dịch vụ tại các đơn vị cung cấp dịch vụ, các huấn luyện viên, người chăm sóc
3. Hoạt động nâng cao năng lực và xây dựng tổ chức theo yêu cầu của CCIHP
- Xây dựng chương trình làm việc và nội dung cho các đào tạo, hội thảo trong phạm vi dự án (cùng cán bộ dự án, cán bộ lâmk sàng, tư vấn độc lập, hoặc nhóm cố vấn); Tổ chức thực hiện các đào tạo hoặc điều hành các cuộc họp trong phạm vi chuyên môn PHCN.
- Tham gia thiết kế các tài liệu đào tạo, tài liệu và chương trình truyền thông; tham gia thảo luận và giám sát hoạt động nghiên cứu và đánh giá dự án (cùng đối tác, tư vấn độc lập, nhóm cố vấn)
- Tham gia các hội thảo chuyên ngành, các hoạt động mạng lưới theo nội dung chuyên môn của dự án để xây dựng mạng lưới công việc cho bản thân và cơ quan
- Cùng tham gia các hoạt động chung của CCIHP
Yêu cầu
- Tốt nghiệp các ngành y khoa/khoa học sức khoẻ, khuyết tật, khoa học xã hội hoặc các ngành có liên quan khác. Có bằng chuyên ngành về PHCN là một lợi thế.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ PHCN, chăm sóc cho người khuyết tật. Đã có kinh nghiệm làm việc trong các dự án do USAID tài trợ là một lợi thế
- Khả năng thích ứng linh hoạt, có kĩ năng làm việc với các đối tác tại địa phương. Có kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện hoặc hệ thống y tế là một lợi thế.
Quyền lợi
- Mức lương cạnh tranh, và sẽ được thương thuyết cụ thể với các ứng viên vào vòng phỏng vấn
- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và cơ chế chung của Trung tâm
- Khuyến khích người khuyết tật tham gia ứng tuyển.

Báo cáo trực tiếp cho:
- Giám đốc kỹ thuật (Technical disability Lead): về các mảng hoạt động liên quan đến chuyên môn về khuyết tật
- Quản lý tài trợ (Grant manager): về các mảng hoạt động liên quan đến điều phối giữa các đối tác và nhà thầu phụ
Phối hợp cùng:
- Điều phối viên dự án cấu phần trẻ em
- Cán bộ dự án khác
- Cán bộ M&E
- Kế toán của dự án

Hồ sơ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV cập nhật kèm thông tin liên hệ về địa chỉ email: vtuyen@ccihp.org trước ngày 15/04/2023. Chúng tôi chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, ứng viên vui lòng truy cập theo đường link sau: TOR_Rehab_technical_officer_Inclusion 1_March_2023

 Các tin mới hơn


Các tin khác