Tuyển nhóm tư vấn đánh giá cuối giai đoạn 1 của Dự án Hòa nhập 1

Thứ Ba, 25/10/2022
Dự án Hòa nhập 1 đang cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn độc lập để thực hiện đánh giá cuối giai đoạn 1 (2020 – 2022) của dự án giúp ghi nhận ban đầu các kết quả và bài học kinh nghiệm về các cách tiếp cận và mô hình can thiệp cũng như tính phù hợp trong công tác quản lý, điều hành dự án. và hoàn chỉnh báo cáo trước ngày 31/12/2022.

 

Nhóm tư vấn quan tâm nộp các hồ sơ ứng tuyển đến chị Đỗ Thị Đoan, cán bộ Mua sắm và Hợp đồng, email dtdoan@ccihp.org, với tiêu đề Tên ứng viên- Thực hiện đánh giá cuối giai đoạn 1 dự án Hòa nhập 1”, bao gồm:

- Kế hoạch thực hiện (bao gồm nội dung và thời gian thực hiện, v.v) và nhân sự tham gia các công việc,

- Sơ yếu lý lịch (CVs) của các thành viên nhóm chuyên gia tư vấn.

- Đề xuất tài chính: Gồm Phí thù lao chuyên gia (dựa trên mức trung bình mỗi ngày). Tham khảo mẫu Đề xuất tài chính theo Phụ lục 1.

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17h00 thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2022.

 

Để biết thêm thông tin, ứng viên vui lòng truy cập theo đường link sau:

https://ccihp.org/media/TOR_%C4%90%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20cu%E1%BB%91i%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%201_Inclusion1%20(gia%20h%E1%BA%A1n).docx

 

Trân trọng!

 Các tin mới hơn


Các tin khác