Hồ sơ mời dự tuyển đối tác triển khai Dự án

Thứ Ba, 11/06/2024
Ngày thông báo hồ sơ mời: 11 tháng 06 năm 2024
Hạn gửi câu hỏi qua email: 19 tháng 06 năm 2024
Hạn nộp hồ sơ: Trước 08:00 giờ sáng Hà Nội, 01 tháng 07 năm 2024

Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số (C.CIHP) đang tìm kiếm tổ chức đủ điều kiện tại Việt Nam để trở thành đối tác triển khai gói hoạt động “Phát triển dịch vụ cho Người khuyết tật (NKT) thần kinh, tâm thần tại cộng đồng và/hoặc tại cơ sở cung cấp dịch vụ” thuộc dự án “Hòa nhập 1” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, dưới sự quản lý của Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET). Thời gian thực hiện hoạt động tới hết tháng 5/2025 với tổng ngân sách tối đa 150.000 USD (một trăm năm mươi ngàn đô-la Mỹ) tương đương khoảng 3.750.000.000 VND (ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam). Gói hoạt động này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của Dự án Hòa nhập 1, kế hoạch Dự án đã trao đổi và thống nhất với các tỉnh và các chỉ tiêu cam kết với nhà tài trợ USAID và cơ quan chủ dự án NACCET.

Ngày thông báo hồ sơ mời: 11 tháng 06 năm 2024
Hạn gửi câu hỏi qua email: 19 tháng 06 năm 2024
Hạn nộp hồ sơ: Trước 08:00 giờ sáng Hà Nội, 01 tháng 07 năm 2024

Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số (C.CIHP) đang tìm kiếm tổ chức đủ điều kiện tại Việt Nam để trở thành đối tác triển khai gói hoạt động “Phát triển dịch vụ cho Người khuyết tật (NKT) thần kinh, tâm thần tại cộng đồng và/hoặc tại cơ sở cung cấp dịch vụ” thuộc dự án “Hòa nhập 1” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, dưới sự quản lý của Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET). Thời gian thực hiện hoạt động tới hết tháng 5/2025 với tổng ngân sách tối đa 150.000 USD (một trăm năm mươi ngàn đô-la Mỹ) tương đương khoảng 3.750.000.000 VND (ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam). Gói hoạt động này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của Dự án Hòa nhập 1, kế hoạch Dự án đã trao đổi và thống nhất với các tỉnh và các chỉ tiêu cam kết với nhà tài trợ USAID và cơ quan chủ dự án NACCET.
Các tổ chức đủ điều kiện tham gia là tổ chức ngoài công lập, có thể tham gia độc lập hoặc liên danh (bao gồm các tổ chức giáo dục, cơ sở y tế, cơ sở cung cấp dịch vụ tâm lý lâm sàng và dịch vụ xã hội khác), các tổ chức phi chính phủ hoặc phi lợi nhuận được thành lập tại Việt Nam hoặc đã đăng ký và đang hoạt động tại Việt Nam (xem PHẦN III: THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ THAM GIA ỨNG TUYỂN để biết thêm về điều kiện ứng tuyển). Theo quy định của nhà tài trợ USAID, tổ chức tham gia ứng tuyển (sau đây gọi tắt là “ứng viên”) cần đăng ký và cung cấp thông tin mã số UEI và SAM trong hồ sơ ứng tuyển.
Hồ sơ mời dự tuyển có thể tải tại linkhttps://drive.google.com/file/d/1P-P-375jaLM6MuNE4kZsj33y2hu_FtmN/view

Hồ sơ ứng tuyển gửi bản mềm qua email tới địa chỉ sau (xem PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ để biết thêm chi tiết):
Người liên hệ: Quách Thị Thu Trang
Email: bidding@ccihp.org
Địa chỉ: Số 48, ngách 251/8 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: www.ccihp.org

Trân trọng cảm ơn!
Các tin khác