Hội thảo khởi động dự án - Health Bridge

Thứ Tư, 11/05/2016
Tăng cường chăm sóc về sức khỏe bà mẹ trẻ em, đặc biệt là chăm sóc trước sau sinh, chăm sóc dinh dưỡng và vấn đề giới là những ưu tiên cần được quan tâm với phụ nữ và trẻ em dưới 2 tuổi ở Việt Nam

Xuất phát từ nhu cầu tăng cường chăm sóc bà mẹ và trẻ em (Maternal and Child Health) đặc biệt vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số, CCIHP đã phối hợp với tổ chức Health Bridge Canada (Nhịp cầu sức khỏe - Canada) xâty dựng và đề xuất dự án "Tăng cường hệ thống y tế và dinh dưỡng - Việt Nam và Nepal", tập trung nâng cao chất lượng và tính sẵn có của dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ em đặc biệt: chăm sóc trước sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ em dưới 2 tuổi. 

Tại Việt Nam, dự án sẽ triển khai tại tỉnh Sơn La, trong đó CCIHP và Health Bridge Canada sẽ chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và đối tác địa phương sẽ là Sở Y tế tỉnh Sơn La, Trung tâm CS Sức khỏe bà mẹ và trẻ em tỉnh Sơn La.

Hội thảo Lập kế hoạch và khởi động dự án đã được tổ chức tại Khách sạn Apricot - 136 Hàng Trống - Hà Nội với sự có mặt của đại diện và các chuyên gia của Health Bridge Canada, đại diện HBC và giám đốc dự án tại Hà Nội, đối tác tại Nepal và nhóm dự án của CCIHP.

Dự án dự kiến sẽ triển khai trong 5 năm và sẽ là một trong những dự án tập trung ứng dụng các sáng kiến về mHealth để tăng cường năng lực cán bộ y tế cơ sở, cũng như hoạt động thông tin sức khỏe tại cộng đồng. Các tin mới hơn


Các tin khác