THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Thứ Hai, 08/01/2024
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ứng tuyển Tư vấn khảo sát cơ sở tư nhân về phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Ngày 22/12/2023, CCIHP đã Thông báo tuyển tư vấn khảo sát cơ sở tư nhân về phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên trang web của tổ chức. 

Nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia tư vấn có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển tốt nhất, CCIHP xin thông báo gia hạn thời gian nộp sơ ứng tuyển, cụ thể như sau:

  • Thời hạn nộp hồ sơ đã đăng tuyển: trước 17:00 ngày 08 tháng 01 năm 2024
  • Thời hạn nộp hồ sơ mới: trước 17:00 ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Thông tin chi tiết tại:

 https://ccihp.org/media/TOR_Mapping%20on%20Private%20SPs_Dec_22_2023.docx.

 

Các nội dung khác của thông báo tuyển tư vấn ngày 22 tháng 12 năm 2023 không thay đổi.

Trân trọng,Các tin mới hơn


Các tin khác