Tuyển đơn vị xây dựng Video truyền thông cho App A365

Thứ Năm, 12/05/2022
Nhằm thu hút thêm các phụ huynh sử dụng APP A365, C.CIHP tìm kiếm một công ty/ nhóm tư vấn thực hiện việc sản xuất 1 video quảng bá và hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng.

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). C.CIHP triển khai các dự án trong các lĩnh vực về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và người khuyết tật.

 

Từ năm 2014 với sự hỗ trợ về tài chính từ Grand Challenges Canada, CCIHP đã xây dựng chương trình A365 nhằm đẩy mạnh việc phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ. Một trong các hoạt động của dự án là xây dựng ứng dụng A365 (APP A365), trên nền tảng website-based, nhằm giúp các cha mẹ có thể tiếp cận các dịch vụ sàng lọc, kiến thức và kỹ năng trong can thiệp hàng ngày cho con tại gia đình.

 

Nhằm thu hút thêm các phụ huynh sử dụng APP A365, C.CIHP tìm kiếm một công ty/ nhóm tư vấn thực hiện việc sản xuất 1 video quảng bá và hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng. Thông tin chi tiết về yêu cầu vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm.

 

Hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 20/5/2022. Hình thức nộp: online qua địa chỉ email: bmkhue@ccihp.org.Các tin mới hơn


Các tin khác