Tuyển đơn vị xây dựng Video truyền thông

Thứ Hai, 09/05/2022
Nhằm thu hút thêm các phụ huynh tham gia khóa học CTV trong thời gian tới, C.CIHP tìm kiếm công ty/ nhóm tư vấn thực hiện việc sản xuất 1 video có tính lan toả (viral) cao giúp quảng bá về khoá học. Thông tin chi tiết về yêu cầu vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm.

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). C.CIHP triển khai các dự án trong các lĩnh vực về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và người khuyết tật.

 

Từ năm 2014 với sự hỗ trợ về tài chính từ Grand Challenges Canada, CCIHP đã xây dựng chương trình A365 nhằm đẩy mạnh việc phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ. Một trong các hoạt động của dự án là xây dựng khoá học Can Thiệp Vui và Hiệu quả, hay còn viết tắt là CTV, trên nền tảng học trực tuyến, nhằm giúp các cha mẹ có thêm kiến thức và kỹ năng trong can thiệp hàng ngày cho con tại gia đình.

 

Nhằm thu hút thêm các phụ huynh tham gia khóa học CTV trong thời gian tới, C.CIHP tìm kiếm công ty/ nhóm tư vấn thực hiện việc sản xuất 1 video có tính lan toả (viral) cao giúp quảng bá về khoá học. Thông tin chi tiết về yêu cầu vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm.

 

Hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 16/5/2022. Hình thức nộp: online qua địa chỉ email: bmkhue@ccihp.org.Các tin mới hơn


Các tin khác