Tuyển dụng Nghiên cứu viên

Chủ Nhật, 24/10/2021
Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội. Thông tin chi tiết về CCIHP xem tại website http://ccihp.org

CCIHP cần tuyển 01 nghiên cứu viên, kiêm điều phối nghiên cứu làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm và có cơ hội được gia hạn dựa trên chất lượng công việc. Nghiên cứu viên sẽ làm việc cho một dự án nghiên cứu hợp tác giữa Đại học Emory (Hoa Kỳ) và CCIHP trong lĩnh vực phòng chống bạo lực. Dự án tiếp nối các nghiên cứu do Emory và CCIHP đã thực hiện trong 5 năm qua. Năm đầu tiên của giai đoạn hợp tác này sẽ tập trung vào cấu phần nghiên cứu định tính với đại diện các trường đại học, trường phổ thông và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, phòng chống bạo lực.

 

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV qua email tới: Chị Bùi Nguyên Thuỳ - cán bộ hành chính, nhân sự qua theo địa chỉ: bnthuy@ccihp.org trước ngày 5/11/2021.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập theo link: https://ccihp.org/media/Emory_TOR_research_2021.docx

 Các tin mới hơn


Các tin khác