Tuyển dụng Tư vấn độc lập để thực hiện đánh giá cuối kỳ của dự án

Thứ Hai, 02/08/2021
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là CCIHP) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. CCIHP làm việc trong lĩnh vực y tế với tôn chỉ "Bình đẳng và Sức khỏe cho Mọi người", thông qua thực hiện các nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế công cộng.

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Grand Challenages Canada (GCC), CCIHP bắt đầu xây dựng và triển khai dự án “Chăm sóc Thông minh cho trẻ Tự kỷ”, từ năm 2014. Đầu năm 2019, GCC tiếp tục tài trợ cho CCIHP để thực hiện dự án giai đoạn 2 từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021.

 

Nhằm xác định dự án có đạt được mục tiêu, kết quả đầu ra, có được thiết kế và triển khai phù hợp, và ghi lại những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo, CCIHP cần thuê tuyển 01 tư vấn độc lập để thực hiện đánh giá cuối kỳ của dự án giai đoạn 2.

 

Ứng viên quan tâm cần gửi CV và đề xuất qua email: bnthuy@ccihp.org trước 5 giờ chiều ngày 18/8/2021. Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

 

Để biết thêm thông tin, ứng viên vui lòng tham khảo tại đây: https://ccihp.org/media/TOR-%C4%91a%CC%81nh%20gia%CC%81%20cuo%CC%82%CC%81i%20ky%CC%80%20du%CC%9B%CC%A3%20a%CC%81n.GCC_2August_clean._2.docCác tin mới hơn


Các tin khác