Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, số 18, năm 2010

Thứ Ba, 08/10/2013
 Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, số 18, năm 2010
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 18 với nhan đề: " Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam" của 3 tác giả Nguyễn Mỹ Hương, Tine Gammeltoft và Vibeke Rasch.

 Tóm tắt

Bài viết này trình bày các kết quả chọn lọc từ một nghiên cứu lớn hơn về viêm nhiễm đường sinh sản(VNĐSS) ở phụ nữ nạo hút thai tại miền Bắc Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu tập trung tìm hiểu những trải nghiệm về VNĐSS trong bối cảnh nhận thức về sinh lý phụ nữ và những biện pháp mà phụ nữ đã sử dụng để phòng ngừa và điều  trị VNĐSS. Hai phương pháp tiếp cận  định tính và  định lượng  được sử dụng  để thu thập số liệu: bảng hỏi có cấu trúc được dùng để phỏng vấn 748 phụ nữ trước khi nạo hút thai và 701 phụ nữ sau khi nạo hút thai, phỏng vấn sâu được thực hiện với 20 phụ nữ và 20 cán bộ cung cấp dịch vụ y tế. Cả nhân viên y tế và phụ nữ đều cho rằng VNĐSS là bình thường, là một phần tất yếu của người phụ nữ và thường được gắn với sự lười biếng, mất vệ sinh. Do  đó, họ thường e ngại sử dụng các dịch vụ y tế khi gặp các vấn  đề phụ khoa. Phụ nữ đã sử dụng nhiều hình thức tự điều trị khác nhau, kể cả những hình thức có hại đối với sức khỏe. Các chiến lược phòng tránh và  điều trị VNĐSS của phụ nữ thường nhận được sự ủng  hộ của  nhân viên y tế và đôi khi nhân viên y tế còn đề nghị và khuyến khích họ sử dụng những biện pháp này. Nghiên cứu này đánh giá các biện pháp phòng tránh và điều trị VNĐSS của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam hiện tại dưới góc độ giới. Chiến lược phòng tránh VNĐSS mà phụ nữ sử dụng cho thấy còn có những bất cập của hệ thống y tế công cộng, cũng như các mâu thuẫn văn hóa quan trọng trong nhận thức về vai trò của phụ nữ tại xã hội Việt Nam đương đại.


Các tin mới hơn


Các tin khác