Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, số 22, năm 2011

Thứ Ba, 08/10/2013
 Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, số 22, năm 2011
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 22 với nhan đề: “Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật" của 4 tác giả Đỗ Thanh Toàn, Nguyễn Hồng Hà, Tine Gammeltoflt, Pamela Wright.

Tóm tắt

Bài báo này mô tả những phát hiện từ nghiên cứu tìm hiểu về cơ hội tình yêu và tình dục đối với người phụ nữ khuyết tật (PNKT) ở Hà Nội, Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phỏng vấn sâu với mười hai phụ nữ khuyết tật và sáu nam giới là người yêu hoặc bạn tình của những người phụ nữ khuyết tật đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng PNKT phải chịu ba lần phân biệt đối xử: bị phân biệt vì họ là phụ nữ, bị phân biệt vì họ bị khuyết tật, và bị phân biệt vì họ là PNKT. Theo chủ nghĩa nho giáo Khổng Tử và chủ nghĩa hệ tư tưởng, bản thân là nam giới đã sở hữu một giá trị riêng, và là người kế thừa của dòng tộc mà họ được sinh ra. Ngược lại, phụ nữ phải chứng tỏ giá trị bản thân qua các hành vi đạo đức và làm việc tích cực. Điều này đã đặt những người phụ nữ mà cơ thể được xem là không lành lặn vào một tình huống bị tổn thương: phụ nữ khuyết tật được xem là kém giá trị hơn những người khác. Và điều này cũng đã làm cho những người PNKT tự cho rằng họ không có quyền để mơ đến một cuộc sống như những người bình thường khác là có quyền được yêu, được lập gia đình. Một vài người phụ nữ trong nghiên cứu đã từng có người đàn ông để yêu mến nhưng rồi chối bỏ tình yêu đó vì họ nghĩ họ không xứng đáng với nó. Nghiên cứu này kiến nghị những vấn đề về vai trò của tình yêu và giới tính cần được đặt ưu tiên nhiều hơn nữa trong các chương trình, các dự án dành cho người khuyết tật. Vấn đề về tình yêu và giới tính của PNKT cần được nêu ra trên phương diện truyền thông để xã hội (bao gồm cả gia đình) có được nhìn nhận đúng đắn và sẵn sàng chia sẻ. Các tin mới hơn


Các tin khác