Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, năm 2009

Thứ Ba, 08/10/2013
Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, năm 2009
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: "Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội" của tác giả Quách Thu Trang.

Tóm tắt

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, nữ trí thức trẻ chưa kết hôn đang phải gắng sức đáp ứng những mong đợi trái ngược nhau đối với sự thể hiện nữ tính của họ. Bài viết này trình bày kết quả của một nghiên cứu định tính thực hiện ở Hà Nội với 13 nữ trí thức trẻ chưa kết hôn trong độ tuổi từ 25 – 34. Nghiên cứu tìm hiểu tính chủ thể trong đời sống tình dục của những nữ trí thức trẻ trong bối cảnh các luồng tư tưởng về vai trò giới và tình dục đang biến chuyển mạnh mẽ. Mỗi nữ trí thức tham gia nghiên cứu được phỏng vấn nhiều lần nhằm tìm hiểu sâu những kinh nghiệm về tình dục và ý nghĩa tình dục đối với họ. Những người tham gia nghiên cứu đều thể hiện sự cố gắng phản kháng lại sức mạnh của các luồng tư tưởng phổ biến trong xã hội về nữ tính và tình dục, cho dù họ thể hiện theo các cách khác nhau - bộc lộ công khai hoặc chỉ ngầm ngụ ý trong các câu chuyện kể. Các quan niệm về nữ tính có thể được diễn giải như là phương tiện để người phụ nữ giành thế tự chủ trong các mối quan hệ tình dục. Việc thừa nhận tính chủ thể trong đời sống tình dục của những nữ trí thức chưa kết hôn và các hình thái biểu hiện đa dạng của chủ thể đóng vai trò quan trọng nhằm giúp chúng ta hiểu được đời sống tình dục phức tạp của họ, cũng như thúc đẩy quyền và sức khoẻ tình dục của phụ nữ. 


Các tin mới hơn


Các tin khác