Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học, số 7, năm 2005

Thứ Hai, 05/08/2013
Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học, số 7, năm 2005
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 7 với nhan đề: “Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học" của tác giả Vũ Hồng Phong

Tóm tắt

Bài viết này lập luận rằng nam giới có những vấn  đề sức khoẻ của chính họ, và những vấn đề đó cũng cần được xã hội quan tâm. Bài viết khám phá nhận thức của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam về những vấn đề tình dục. Bài viết đi đến kết luận rằng những lo ngại tình dục của nam giới là sản phẩm của những nhận thức trái ngược và mâu thuẫn nhau của nam giới về cuộc sống, vai trò giới, và sự hoạt động của cơ thể, trong một bối cảnh kinh tế xã hội đang thay đổi của Mường Khến, một thị trấn nông thôn Việt Nam. 
Từ khoá: lo ngại  tình  dục  của  nam  giới, nhân  học  y tế, thuốc  y học dân tộc, Việt Nam

Các độc giả muốn nhận bản in, xin mời điền thông tin và gửi về Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số. Tài liệu sẽ được phân phát miễn phí sau khi nhận được đầy đủ thông tin của cá nhân/ đơn vị yêu cầu.

Thông tin về các ấn phẩm và hoạt động khác của CCIHP, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) 

Địa chỉ:     Số 2, Ngõ 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Email:       gsh@ccihp.org 

Tel:           84 4 35770261 

Fax:          84 4 35770260Các tin mới hơn


Các tin khác