Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới, số 10, 2005

Thứ Hai, 07/10/2013
Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới, số 10, 2005
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: “Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới" của tác giả Vũ Hồng Phong.

Tóm tắt

Ép buộc tình dục trong hôn nhân là một chủ đề nghiên cứu mới mẻ đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam. Bài viết này nhằm góp phần trả lời câu hỏi nam giới đã có gia đình có quan điểm thế nào về ép buộc tình dục trong hôn nhân. Bài viết dựa trên các thông tin thu được từ một cuộc nghiên cứu thực hiện tại Nghệ An từ năm 2004 đến 2005. Bài viết cho thấy mặc dù đa số nam giới được hỏi cho rằng ép buộc tình dục trong hôn nhân không tồn tại, phần lớn thừa nhận họ khá thường xuyên quan hệ tình dục với vợ ngay cả khi nhận ra vợ không muốn. Các tin mới hơn


Các tin khác