Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS, số 5, năm 2005

Thứ Hai, 05/08/2013
Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS, số 5, năm 2005
Vũ Ngọc Bảo và Philippe Girault
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 5 với nhan đề: “Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS" của tác giả Vũ Ngọc Bảo và Philippe Girault

Tóm tắt


Bài viết này cung cấp hiểu biết về tình dục đồng giới nam (MSM) trong bối cảnh của Việt Nam, dịch tễ học về HIV và bệnh lây truyền qua đường tình dục (BLTQĐTD) trong nhóm MSM, và bối cảnh xã hội liên quan tới các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm MSM ở Việt Nam. Các phát hiện thu được từ tổng quan có chọn lọc các bài viết và báo cáo nghiên cứu đã xuất bản và chưa xuất bản của các điều tra định lượng về hành vi và tỉ lệ mắc cũng cũng như các nghiên cứu  định tính xã hội học  được triển khai trong thập kỷ 1990 và những năm đầu của thập kỷ 2000. Số liệu dịch tễ cho thấy sự gia tăng dịch HIVvà các hành vi nguy cơ lan rộng trong nhóm MSM, như thường xuyên quan hệ tình dục qua hậu môn không bảo vệ, tham gia hoạt động mại dâm và tình dục với cả nam và nữ. Các nghiên cứu xã hội phát hiện MSM ở Việt Nam thể hiện với nhiều đặc tính khác nhau, như bóng kín, bóng lộ, mại dâm nam và nam "ẩn". MSM đối mặt với các nguy cơ nhiễm HIV do nhiều nguyên nhân gây ra như không nhận thức được các nguy cơ tiềm tàng và các biện pháp dự phòng HIV, và ít tiếp cận được với các dịch vụ và phương tiện phòng chống HIV/AIDS và BLTQĐTD. Bài viết đưa ra các khuyến nghị về chính sách và chương trình nhằm công nhận sự tồn tại của MSM và nhu cầu cần thiết phải thực hiện các chương trình dự phòng HIV ở cấp quốc gia nhằm giảm thiểu lây nhiễm HIV trong nhóm MSM và
bạn tình của họ. Để ta các quyết định đúng đắn cần có thêm các nghiên cứu ước tính quần thể, số liệu hệ thống về tỉ lệ mắc HIV/BLTQĐTD và các nguy cơhành vi, các khía cạnh văn hóa-xã hội của MSM, và các chương trình can thiệp hiệu quả nhất về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho MSM ở Việt Nam.

Các độc giả muốn nhận bản in, xin mời điền thông tin và gửi về Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số. Tài liệu sẽ được phân phát miễn phí sau khi nhận được đầy đủ thông tin của cá nhân/ đơn vị yêu cầu.

Thông tin về các ấn phẩm và hoạt động khác của CCIHP, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) 

Địa chỉ:     Số 2, Ngõ 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Email:       gsh@ccihp.org 

Tel:           84 4 35770261 

Fax:          84 4 35770260

 Các tin mới hơn


Các tin khác