Chúng tôi thấy - Chúng tôi nói - những phát hiện ban đầu

Thứ Ba, 29/08/2017
Chúng tôi thấy - Chúng tôi nói - những phát hiện ban đầu
Với sự tham gia của chị em tại cộng đồng và cán bộ địa phương, CCIHP đã có một số phát hiện chính về vấn đề giới trong cộng đồng.
Các tin khác