Phụ nữ và truyền thống

Thứ Ba, 29/08/2017
Phụ nữ và truyền thống
Phụ nữ là người nắm giữ và kết nối truyền thống qua các thế hệ. Với phụ nữ A Lưới, những tấm Dzèng, nhưng công việc nội trợ vẫn phản ánh sâu đậm hình ảnh của truyền thống. Phụ nữ là người giữ lửa, và giữ vẻ đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc.Các tin mới hơn


Các tin khác