Phụ nữ và trẻ em

Thứ Ba, 29/08/2017
Phụ nữ và trẻ em
Người phụ nữ nhìn nhận bản thân và trẻ em trong cộng đồng với lăng kính nhận thức về giới, các vấn đề giới.

Bs. Phạm Vũ Thiên là người hỗ trợ chị em thực hiện chụp ảnh và kể chuyện bằng hình ảnh, trình bày, triển lãm và nói về những quan tâm của mình với con em.Các tin mới hơn


Các tin khác