Phụ nữ và lao động

Thứ Ba, 29/08/2017
Phụ nữ và lao động
Từ góc nhìn cuộc sống, chính lao động đã cho chúng ta thấy rõ vấn đề giới trong phân công lao động, công việc và sự vất vả của người phụ nữ trong cuộc mưu sinh, lo cái ăn, cái mặc cho gia đình. Trong khi người nam thường lao động ít hơn. Chính người phụ nữ đã nhìn thấy một thực tại bất công bằng về lao động và thu nhập trong cộng đồng.Các tin mới hơn


Các tin khác