Phụ nữ và vấn đề giới

Thứ Ba, 29/08/2017
Phụ nữ và vấn đề giới
Người phụ nữ nhìn nhận về vấn đề giới và thể hiện qua ảnh và các câu chuyện của mình.

Bs. Phạm Vũ Thiên là người hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ chị em thực hiện việc chụp ảnh, kể chuyện và thực hiện triển lãm tại địa phương.Các tin mới hơn


Các tin khác