Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh niên ở Hải Phòng, Việt Nam - Số 15/2008

Thứ Sáu, 02/08/2013
Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh niên ở Hải Phòng, Việt Nam - Số 15/2008
Cũng là một nghiên cứu về hành vi tình dục trong thanh thiếu niên nhưng điểm mới của bài viết là sự miêu tả về các hành vi tình dục bắc cầu. Đây là một thuật ngữ khá mới mẻ giải thích việc lây nhiễm HIV từ nhóm nguy cơ cao sang cộng đồng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn số 15 trong Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số/Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế xuất bản với sự tài trợ của Quĩ Rockefeller bài viết “Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh thiếu niên ở Hải Phòng, Việt Nam” của tác giả Dương Công Thành.

Tóm tắt

Cũng là một nghiên cứu về hành vi tình dục trong thanh thiếu niên nhưng điểm mới của bài viết là sự miêu tả về các hành vi tình dục bắc cầu. Đây là một thuật ngữ khá mới mẻ giải thích việc lây nhiễm HIV từ nhóm nguy cơ cao sang cộng đồng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn số 15 trong Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số/Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế xuất bản với sự tài trợ của Quĩ Rockefeller bài viết “Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh thiếu niên ở Hải Phòng, Việt Nam” của tác giả Dương Công Thành.   

 

 

Tóm tắt   

Nguy cơ lan rộng dịch HIV từ các nhóm nguy cơ cao sang cộng đồng ở Việt Nam phụ thuộc vào các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu giữa những người nguy cơ cao và thấp. Nghiên cứu cắt ngang này được tiến hành nhằm mô tả hoạt động tình dục của thanh niên từ 18 đến 29 tuổi. Gần một nửa (41,4%) đã từng có quan hệ tình dục. Trong số đó, 43,3% có quan hệ tình dục trước hôn nhân, chiếm 78,3% trong số nam giới và 13,5% trong số nữ giới đã từng quan hệ tình dục. Ba mươi mốt phần trăm cho biết họ có nhiều bạn tình, chiếm 56,7% trong số nam và 9,2% trong số nữ. Gần 27% nam giới và 5% nữ giới có hành vi tình dục bắc cầu. Chưa kết hôn liên quan một cách có ý nghĩa thống kê với việc quan hệ tình dục với bạn tình không thường xuyên. Chưa kết hôn và quan hệ tình dục sớm có liên quan với việc quan hệ tình dục với gái mại dâm. Sử dụng bao cao su thường xuyên khi quan hệ với gái mại dâm cao nhưng với bạn tình thường xuyên thì thấp. Giáo dục nhằm trì hoãn lần quan hệ tình dục đầu tiên, tạo việc làm, và những chiến lược giúp các bạn trẻ đã quan hệ tình dục có những hành vi tình dục an toàn là thực sự cấp thiết. 

Các độc giả muốn nhận bản in, xin mời điền thông tin và gửi về Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số. Tài liệu sẽ được phân phát miễn phí sau khi nhận được đầy đủ thông tin của cá nhân/ đơn vị yêu cầu.

 
Thông tin về các ấn phẩm và hoạt động khác của CCIHP, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
 
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) 

Địa chỉ:     48 ngõ 251/8 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email:       gsh@ccihp.org 

Tel:           84 4 35770261 

Fax:          84 4 35770260

 
Các tin mới hơn


Các tin khác