Giới thiệu dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói

Thứ Hai, 04/04/2016
Giới thiệu dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói
Dự án do Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ cho triển khai hoạt động liên quan đến giới, bình đăng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở với phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực miền núi

CHÚNG TÔI THẤY, CHÚNG TÔI NÓI (We See, We Say) là chương trình HÀNH ĐỘNG của trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) với phụ nữ huyện A Lưới (huyện hội LHPN huyện A Lưới và nhóm phụ nữ thị trấn A Lưới).

CHÚNG TÔI THẤY, CHÚNG TÔI NÓI sẽ cùng chị em nói về cuộc sống của các chị, của trẻ em gái sống tại A Lưới, với những áp lực trong cuộc sống xuất phát từ quan niệm, thái độ, giá trị và phân công về giới...

CHÚNG TÔI THẤY, CHÚNG TÔI NÓI sẽ cùng chị em chia sẻ về những bất bình đẳng giới, sự phân biệt đối xử và những thiệt thòi về quyền lợi của người phụ nữ... từ đó vận động các chị, các tổ chức, đoàn thể cùng tích cực hành động để thay đổi vị thế và tăng cường quyền và lợi ích cho phụ nữ tại địa phương...

Dự án được triển khai tại huyện A lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, với thời gian 10 tháng  năm 2014.

Sản phẩm chính của dự án sẽ là tập huấn về giới, hội thảo chia sẻ các câu chuyện liên quan đến giới, bình đẳng giới của người dân và tập huấn kỹ thuật chụp ảnh; các sản phẩm ảnh và câu chuyện của dự án sẽ được sử dụng để tổ chức hội thảo vận động tại cộng đồng, xã, huyện, triển lãm Ảnh tại địa phương và Hà Nội sẽ góp phần đưa tiếng nói của người phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.Các tin mới hơn


Các tin khác