Mời gửi đề xuất sáng kiến truyền thông về sức khỏe sinh sản tình dục với thanh niên

Chủ Nhật, 07/11/2021

Nhân 16 ngày hành động chống bạo lực trên cơ sở giới, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) hiện đang triển khai chương trình tài trợ nhỏ cho 30 sáng kiến truyền thông về sức khỏe sinh sản tình dục và quyền cho các nhóm thanh niên thiểu số, thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Các sáng kiến nhằm mục tiêu thay đổi định kiến, và vận động xã hội chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, tạo ra các thay đổi về nhận thức, thái độ và cam kết thay đổi hành vi phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

 

Đối tượng tham gia: thanh niên trong độ tuổi 18 - 30 đang sinh sống tại Việt Nam và đang hoạt động trong các tổ chức, nhóm thanh niên tại trường học và cộng đồng

 

Mỗi sáng kiến truyền thông được duyệt sẽ được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng để thực hiện các hoạt động

 

• Thời gian nộp đề xuất từ: 1/11/2021 – 10/11/2021
• Xem xét và thông báo sáng kiến được lựa chọn: trước ngày 15/11/2021
• Ký hợp đồng tài trợ: ngay khi được duyệt đến trước 20/11/2021
• Triển khai hoạt động: ngay khi được duyệt đến trước ngày 15/12/2021
• CCIHP tham gia giám sát và hỗ trợ trong quá trình sáng kiến được triển khai do đó mọi hoạt động cần được thống nhất với cán bộ điều phối trước khi thực hiện
• Nộp sản phẩm và báo cáo về CCIHP trước ngày 15/12/2021

 

Đề xuất sáng kiến, tác giả vui lòng gửi về địa chỉ: nga@ccihp.org 

Mọi thông tin liên quan đến chương trình vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ chị Đinh Phương Nga qua emai: nga@ccihp.org

 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)

Trân trọng

 Các tin mới hơn


Các tin khác