Tuyển dụng

TUYỂN TƯ VẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH VỀ SỐNG ĐỘC LẬP VÀ SINH KẾ

Thứ Hai, 11/09/2023, 11:12

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). CCIHP triển khai các dự án nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong các lĩnh vực về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và người khuyết tật (NKT). CCIHP hiện đang hợp tác với các đối tác triển khai trực tiếp gồm Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC), Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) và Liên danh AAI do Trung tâm nghiên cứu phát triển Hòa nhập (RCI) đứng đầu, thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Thứ Hai, 11/09/2023, 09:10

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) đang tìm kiếm các Hồ sơ bày tỏ quan tâm (Expression of Interest - EOI) từ các đơn vị/công ty cung cấp các dụng cụ, trang thiết bị hoặc đồ chơi, đồ dùng trị liệu cho các đơn vị có nuôi dưỡng, chăm sóc, can thiệp cho nhóm trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ có các khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (KTTT và KTPT) .

Thư mời báo giá trang thiết bị tại Huế và Quảng Nam

Thứ Ba, 25/07/2023, 08:41

CCIHP đang thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản. Dự án Hòa nhập 1 hiện có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung ứng các đồ dùng nội thất và học liệu can thiệp, điều hòa, máy tính bảng, tivi, camera và máy tính xách tay để phục vụ các hoạt động dự án.

CCIHP TUYỂN TƯ VẤN CÁ NHÂN HOẶC NHÓM TƯ VẤN DỊCH TÀI LIỆU

CCIHP TUYỂN TƯ VẤN CÁ NHÂN HOẶC NHÓM TƯ VẤN DỊCH TÀI LIỆU

Thứ Sáu, 21/07/2023, 09:11

CCIHP đang thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam (gọi tắt là Dự án Hòa nhập 1). Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản

Recuitment Annoucement the position of MEL Manager

Thứ Năm, 13/07/2023, 15:23

C.CIHP is currently looking for 1 qualified candidate for the position of MEL Manager to join Disability and Mental Health program. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026.

CCIHP tuyển tình nguyện viên cấu phần trẻ em dự án Inclusion 1

CCIHP tuyển tình nguyện viên cấu phần trẻ em dự án Inclusion 1

Thứ Hai, 03/07/2023, 10:15

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe tâm thần và khuyết tật. Dự án Hòa nhập 1 được thực hiện nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản

Recruitment Annoucement Procurement and Contracting Officer from CCIHP

Thứ Ba, 27/06/2023, 09:56

C.CIHP is currently looking for 1 qualified candidates to join Disability and Mental Health program. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026. C.CIHP as the Prime is in charge of coordination and sub-contractors’ management, making sure the effective and high-quality implementation of project activities toward the goal to improve quality of life of persons with disabilities in Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam provinces.

CCIHP tuyển Tình nguyện viên cấu phần trẻ em

Thứ Năm, 15/06/2023, 11:03

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe tâm thần và khuyết tật. Dự án Hòa nhập 1 được thực hiện nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản

CCIHP tuyển dụng 02 cán bộ dự án cấu phần trẻ em

Thứ Hai, 12/06/2023, 09:10

CCIHP đang thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam (gọi tắt là Dự án Hòa nhập 1). Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản CCIHP đóng vai trò quản lý tài trợ đối với các đơn vị triển khai trực tiếp (các nhà thầu phụ) – tuyển chọn, theo dõi giám sát và giải ngân cho các nhà thầu phụ. Đồng thời, với vai trò quản lý (nhà thầu quản lý), CCIHP phối hợp với cơ quan đầu mối ở các tỉnh để làm nhiệm vụ điều phối và theo dõi, giám sát các hoạt động ở từng tỉnh dự án. Ngoài ra, CCIHP trực tiếp triển khai một cấu phần về các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển. CCIHP cần tuyển dụng 02 cán bộ dự án làm việc trực tiếp cho cấu phần các dịch vụ cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (sau đây gọi tắt là cấu phần trẻ em)

CCIHP Tuyển dụng Tư vấn hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo trung hạn về Khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển

Thứ Sáu, 09/06/2023, 13:39

CCIHP đang thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam (gọi tắt là Dự án Hòa nhập 1). Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản. Một trong các hoạt động của dự án là xây dựng và triển khai khoá đào tạo với các mô-đun 3 tháng về đánh giá/ chẩn đoán, can thiệp và quản lý về khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển cho các cán bộ y tế. Khoá đào tạo được xây dựng với sự tham gia của các đối tác là các trường đại học quốc tế và trong nước. Khoá đào tạo sẽ được thực hiện với hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. CCIHP cần tuyển cán bộ tư vấn cùng làm việc với nhóm chuyên gia quốc tế để điều phối, hỗ trợ việc xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo, cũng như làm việc với các chuyên gia và trường đại học trong nước để tổ chức lớp học.

Recruitment Annoucement Rehabilitation Specialist

Thứ Sáu, 09/06/2023, 10:46

C.CIHP is currently looking for 1 qualified candidate to join Disability and Mental Health program as Rehabilitation Specialist. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026.

RECRUITMENT ANNOUCEMENT PROGRAM ASSISTANTS

RECRUITMENT ANNOUCEMENT PROGRAM ASSISTANTS

Thứ Năm, 08/06/2023, 09:57

C.CIHP is currently looking for 01 qualified candidates to join Disability and Mental Health program. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Thứ Tư, 07/06/2023, 13:54

THƯ MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP MÁY TÍNH VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI VÀ MIỀN TRUNG

Thứ Hai, 22/05/2023, 09:09

Kính gửi Quý đơn vị! Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CCIHP hiện có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung ứng máy tính xách tay và máy in để phục vụ các hoạt động với danh mục hàng hóa, quy cách và số lượng theo thông tin dưới đây

Recruitment Annoucement rehabilitation-specialist

Thứ Năm, 18/05/2023, 09:22

C.CIHP is currently looking for 1 qualified candidate to join Disability and Mental Health program as Rehabilitation Specialist. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026.

Recruitment Annoucement Procurement and Contracting Officer from CCIHP

Thứ Ba, 16/05/2023, 10:51

C.CIHP is currently looking for 1 qualified candidates to join Disability and Mental Health program. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026. C.CIHP as the Prime is in charge of coordination and sub-contractors’ management, making sure the effective and high-quality implementation of project activities toward the goal to improve quality of life of persons with disabilities in Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam provinces.

Recruitment annoucement PO and Field PO

Thứ Tư, 26/04/2023, 11:35

C.CIHP is currently looking for 3 qualified candidates to join Disability and Mental Health program. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026. C.CIHP as the Prime is in charge of coordination and sub-contractors’ management, making sure the effective and high-quality implementation of project activities toward the goal to improve quality of life of persons with disabilities in Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam provinces

Cán bộ chuyên trách về phục hồi chức năng

Thứ Năm, 30/03/2023, 14:56

Dự án Hòa nhập 1 đang mong muốn tìm kiếm 01 cán bộ chuyên trách về Phục hồi chức năng. Yêu cầu cụ thể như sau:

RECRUITMENT ANNOUCEMENT Researcher and Senior Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Officer

Thứ Sáu, 17/03/2023, 09:21

C.CIHP is currently looking for 1 Researcher and Senior Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Officer to join Disability and Mental Health program. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026.

RECRUITMENT ANNOUCEMENT Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Manager

Thứ Tư, 15/03/2023, 16:01

C.CIHP is currently looking for 1 qualified candidates to join Disability and Mental Health program. The contract term is 12-month and will be renewed annually. The current funding for the positions is guaranteed to mid-2025 and expected to extend to 2026. C.CIHP as the Prime is in charge of coordination and sub-contractors’ management, making sure the effective and high-quality implementation of project activities toward the goal to improve quality of life of persons with disabilities in Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam provinces

125 tin