Giấy cam đoan

Thứ Ba, 10/11/2020
Giấy cam đoan

Giấy cam đoan đồng ý phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4069/2001/QĐ- BYT ngày 28/9/2001. Việc kí vào giấy này thể hiện quyết định tự nguyện của người bệnh hay người đại diện gia đình với giải pháp phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức sau khi đã được bác sĩ giải thích. Việc kí Giấy cam đoan là sự cụ thể hóa qui định 61 ở trên.Các tin mới hơn


Các tin khác