Năm điều cần làm của người bệnh có trách nhiệm

Thứ Ba, 10/11/2020
Năm điều cần làm của người bệnh có trách nhiệm
  1. Tham gia điều trị chủ động và có trách nhiệm

Chủ động tham khảo các thông tin có sẵn và sử dụng những kiến thức đó để đưa ra quyết định về việc điều trị. Tuân thủ và hợp tác với bác sĩ trong điều trị. Trao đổi ngay lập tức với bác sĩ nếu có băn khoăn về chẩn đoán, thuốc điều trị hay chế độ chăm sóc.

  1. Thiết lập mục tiêu cụ thể và rõ ràng về việc điều trị

Người bệnh cần tự xác định mục tiêu cụ thể cho mình. Ví dụ: chữa khỏi bệnh, kiểm soát được bệnh hay là học cách chung sống với bệnh bằng một thái độ tích cực. Trao đổi với bác sĩ mục tiêu này để cùng xác định quá trình điều trị phù hợp.

  1. Lưu trữ đầy đủ và có hệ thống thông tin về quá trình khám và điều trị

Chủ động thu thập thông tin để có thể có một ‘hồ sơ bệnh án’ riêng giúp theo dõi quá trình chẩn đoán và điều trị. Hồ sơ này cũng có thể dùng để đối chiếu với bệnh án chính thức khi cần. Người bệnh có thể ghi âm chẩn đoán và nhận xét mỗi ngày khi bác sĩ thăm khám, ghi lại, chụp lại các yêu cầu của bác sĩ như phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, các thuốc đã nhận, kết quả xét nghiệm, ảnh siêu âm, phim chụp, hóa đơn,phiếu biên nhận tiền, vv. Ghi chú thời gian thực hiện các ghi chép này.

  1. Tôn trọng bác sĩ và thời gian của họ

Người bệnh cần chủ động và tích cực trao đổi với bác sĩ để có hiểu biết tốt nhất về bệnh. Để cuộc thảo luận hiệu quả, người bệnh và người nhà cần lên sẵn danh sách các vấn đề cần hỏi. Cử người hỏi chính. Xin cuộc hẹn với bác sĩ, đảm bảo người bệnh và những người nhà liên quan tham gia vào cuộc gặp này để cùng hỏi và nghe thông tin. Gia đình nên cử người ghi chép và ghi âm cuộc họp. Tránh trường hợp bác sĩ phải giải thích nhiều lần về cùng một vấn đề cho những người khác nhau trong gia đình. Tôn trọng bác sĩ và thời gian của họ giúp người bệnh và người nhà cũng được tôn trọng.

  1. Giữ an toàn và vệ sinh tại cơ sở y tế

Đảm bảo thực hiện việc giữ vệ sinh cho bản thân trong quá trình nằm viện cũng như giữ vệ sinh chung để giảm nhiễm trùng bệnh viện.Các tin mới hơn


Các tin khác