Nghĩa vụ của người bệnh

Thứ Ba, 10/11/2020
Nghĩa vụ của người bệnh

Để đảm bảo quyền của mình được tôn trọng và thực hiện, người bệnh cũng cần biết các trách nhiệm của mình trong thực hiện các quyền này. Mục 2 trong Chương 2 Luật Khám chữa bệnh 2009 đã qui định người bệnh cần có nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề, chấp hành các qui định trong khám chữa bệnh và nghĩa vụ chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Các nghĩa vụ này yêu cầu người bệnh cần hợp tác chặt chẽ với bác sĩ trong quá trình tư vấn và điều trị, cụ thể:

- Thông báo cho bác sĩ đầy đủ thông tin về bệnh sử bao gồm cả những thông tin đời tư có liên quan mà người bệnh không muốn kể;

- Trong quá trình bác sĩ cung cấp thông tin và tư vấn, người bệnh cần nói cho bác sĩ hoặc đưa câu hỏi ngay nếu cảm thấy không hiểu;

- Tuân thủ kế hoạch điều trị và theo dõi đã đồng ý với bác sĩ để phòng ngừa bất kỳ phản ứng hoặc kết quả bất lợi nào.Các tin mới hơn


Các tin khác