Quy định pháp luật về phẫu thuật và thủ thuật

Thứ Ba, 10/11/2020
Quy định pháp luật về phẫu thuật và thủ thuật

Điều 61 Luật khám chữa bệnh năm 2009 đưa ra các qui định nhằm đảm bảo quyền của người bệnh trong trường hợp thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa.

Điều 61:

  1. Mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự đồng ý của người bệnh hoặc đại diện của người bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
  2. Người bệnh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này, trước khi phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa phải được người đại diện của người bệnh đồng ý bằng văn bản.

3.Trường hợp không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh và nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa.Các tin mới hơn


Các tin khác