Thảo luận về xét nghiệm

Thứ Ba, 10/11/2020
Thảo luận về xét nghiệm

- Hỏi thông tin về xét nghiệm

Hỏi các câu hỏi sau khi được yêu cầu làm xét nghiệm:

  1. Xét nghiệm sẽ giúp biết điều gì?
  2. Xét nghiệm sẽ được tiến hành như thế nào? Những rủi ro có thể gặp? Cần chuẩn bị gì? Những gì không được làm trước và sau khi xét nghiệm?
  3. Sau bao lâu sẽ có kết quả? Có thể nhận kết quả xét nghiệm bằng cách nào? Làm thế nào để trao đổi với bác sĩ về kết quả xét nghiệm?
  4. Chi phí cho xét nghiệm? Xét nghiệm có được bảo hiểm chi trả không? Cần làm các thủ tục gì để được bảo hiểm chi trả?
  5. Nếu người bệnh đã từng làm xét nghiệm tương tự, hỏi bác sĩ về việc sử dụng kết quả xét nghiệm cũ?

-Thảo luận kết quả xét nghiệm

Khi nhận được kết quả xét nghiệm, người bệnh cần chắc chắn là mình hiểu kết quả này.

  1. Hỏi bác sĩ để hiểu ý nghĩa của các số và chữ viết trong phiếu kết quả
  2. Thảo luận với bác sĩ về bước tiếp theo? Kết quả xét nghiệm có làm thay đổi kế hoạch điều trị không?


Các tin mới hơn


Các tin khác