Báo cáo giám sát thực hiện quyền phổ quát định kì của GBVNet

Thứ Hai, 20/08/2018
CCIHP là một trong các thành viên sáng lập và là thành viên Ban điều phối của Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet). Ngày 12/7/2018 CCIHP đã cùng 14 tổ chức của GBVNet nộp báo cáo lên Ủy ban giám sát quyền con người của Liên hiệp quốc.

Tham gia họa động này, CCIHP đóng vai trò chủ trì thực hiện đánh giá và viết báo cáo. Báo cáo đã đưa ra một số khuyến nghị cho quá trình đánh giá định kỳ toàn cầu của Việt Nam. Những khuyến nghị này bao gồm việc tiếp tục giới thiệu luật bảo vệ quyền của người LGBT và đặc biệt tôn trọng cam kết cho phép người chuyển giới được công nhận trong phạm vi Việt Nam, nghề mại dâm cần phải được hợp pháp hóa để đảm bảo rằng những người làm nghề này không bị bạo lực và họ có thể báo cáo về hành vi bạo lực, đồng thời cũng đảm bảo gói dịch vụ tiêu chuẩn để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới, thiết lập thêm nơi trú ẩn để bảo vệ phụ nữ bị bạo lực, đánh giá các luật hiện hành về giải quyết bạo lực trên cơ sở giới để đánh giá tính hiệu quả của các luật này và đưa ra đề xuất cải tiến. Đáng chú ý là báo cáo khuyến nghị giáo dục giới tính toàn diện (CSE) cần được đưa vào chương trình giảng dạy trong trường học và việc ngăn ngừa bạo lực tình dục phải được giảng dạy trong các trường đại học để đảm bảo rằng các thế hệ trẻ biết tầm quan trọng của sự đồng thuận trong các mối quan hệ và biết được cách tốt nhất để giải quyết bạo lực giới.Các tin mới hơn


Các tin khác