Khảo sát trực tuyến về trải nghiệm không mong muốn qua internet của vị thành niên

Thứ Hai, 16/12/2013
Khảo sát trực tuyến về trải nghiệm không mong muốn qua internet của vị thành niên
Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) cùng hợp tác triển khai khảo sát trực tuyến về mối quan tâm khi sử dụng internet và xử trí các tình huống không mong muốn khi giao tiếp trên các mạng xã hội của thanh thiếu niên từ tròn 12 tuổi cho đến dưới 18 tuổi.Nghiên cứu dành cho các bạn trẻ là công dân Việt Nam và có sử dụng internet ít nhất một lần trong 12 tháng qua

Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) cùng hợp tác triển khai khảo sát trực tuyến về mối quan tâm khi sử dụng internet và xử trí các tình huống không mong muốn khi giao tiếp trên các mạng xã hội của thanh thiếu niên từ tròn 12 tuổi cho đến dưới 18 tuổi.

Chỉ mất tối đa 30 phút để bạn trả lời 58 câu hỏi trong phiếu khảo sát trực tuyến sau đây, bạn đã đóng góp vào quá trình định hướng các hoạt động hỗ trợ và xây dựng kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ cho các bạn thanh thiếu niên khi sử dụng internet và giao tiếp trên mạng xã hội.

Mời bạn tham gia khảo sát, nếu bạn:

- Là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống ở Việt Nam
- Từ tròn 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (tính theo ngày sinh dương lịch)
- Có sử dụng Internet ít nhất một lần trong 12 tháng qua

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KHẢO SÁT: BÍ MẬT, VÔ DANH, KHÔNG GÂY HẠI VÀ TỰ NGUYỆN

- Vô danh: Khảo sát này không yêu cầu bạn nêu tên và địa chỉ.

- Bí mật: Tất cả thông tin bạn chia sẻ trong phiếu khảo sát được giữ bí mật hoàn toàn và chỉ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp chung từ toàn bộ các phiếu khảo sát. Bạn bè, thầy cô giáo, bố mẹ của bạn và bất kỳ ai ngoài nhóm nghiên cứu đều không thể tiếp cận phiếu khảo sát đã điền.

- Không gây hại: Bạn không có bất kỳ nguy cơ nào từ việc tham gia khảo sát này.

- Tự nguyện: Bạn toàn quyền quyết định việc tham gia khảo sát, và có thể dừng việc trả lời bất kỳ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nữa.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc khảo sát, bạn có thể liên hệ người phụ trách theo email hoặc điện thoại như sau: Chị Phí Mai Chi - Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Điện thoại: 04 62703645 – Email:
chiptm@molisa.gov.vn.

Nghiên cứu được đặt tại đường link sau đây: http://surveymonkey.net/s/MOLISA_CCIHP

Rất mong bạn chuyển giúp thông tin này đến những người phù hợp với nghiên cứu!
 
CCIHP & MOLISA
 


Các tin mới hơn


Các tin khác