Tuyển dụng Cán bộ dự án - Nghiên cứu viên

Thứ Ba, 08/02/2022
Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đăng ký hoạt động phi lợi nhuận với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động với mục tiêu nhằm cải thiện cuộc sống của các nhóm dễ bị tổn thương thông qua nghiên cứu hành động và các sáng kiến mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững. Các lĩnh vực hoạt động chính của CCIHP bao gồm: công bằng sức khỏe; sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền; bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; sức khỏe tâm thần và khuyết tật; cũng như các vấn đề mới khác. Thông tin chi tiết về CCIHP xin xem thêm tại: https://ccihp.org/

Trung tâm đang cần tuyển Cán bộ dự án kiêm Nghiên cứu viên. Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 18/2/2022 tới chị Bùi Nguyên Thùy tại địa chỉ email: bnthuy@ccihp.org.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập theo link sau: https://ccihp.org/media/TOR%20can%20bo%20du%20an.doc

Thank you! Các tin mới hơn


Các tin khác