Hướng tới Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và Quyền cho tất cả mọi người

Thứ Hai, 17/02/2014
Hướng tới Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và Quyền cho tất cả mọi người
Dự án “Hướng tới sức khoẻ sinh sản – sức khoẻ tình dục và Quyền cho tất cả mọi người” được Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) thực hiện từ năm 2010 với sự tài trợ của Tổ chức Oxfam Novib. Dự án nhằm nâng cao năng lực xây dựng tổ chức của CCIHP nói chung, và thực hiện các mục tiêu về nghiên cứu và vận động cho sức khoẻ sinh sản – tình dục và Quyền của các nhóm ngoài lề, thiểu số trong xã hội nói riêng.

Dự án “Hướng tới sức khoẻ sinh sản – sức khoẻ tình dục và Quyền cho tất cả mọi người” được Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) thực hiện từ năm 2010 với sự tài trợ của Tổ chức Oxfam Novib. Dự án nhằm nâng cao năng lực xây dựng tổ chức của CCIHP nói chung, và thực hiện các mục tiêu về nghiên cứu và vận động cho sức khoẻ sinh sản – tình dục và Quyền của các nhóm ngoài lề, thiểu số trong xã hội nói riêng.

 
Các mục tiêu cụ thể của dự án, gồm:
 
·         Tìm hiểu các nhu cầu về sức khoẻ sinh sản và tình dục của các nhóm ngoài lề và dễ bị tổn tương, và sơ đồ hoá các dịch vụ và hỗ trợ sẵn có cho các nhóm này
 
·         Thúc đẩy sự trao đổi và năng lực của thanh niên và các nhóm ngoài lề, dễ bị tổn thương trong đối thoại về sức khoẻ sinh sản và tình dục và Quyền của họ
 
·         Cung cấp bằng chứng cho thiết kế các chương trình can thiệp và chính sách thông qua xuất bản, quảng bá các kết quả nghiên cứu, và các hoạt động vận động xã hội
 
·         Nâng cao năng lực về nghiên cứu và vận động chính sách thông qua hợp tác tổ chức hoạt động cùng các tổ chức phi chính phủ ở Việt nam
 
·         Nâng cao năng lực của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ trong lồng ghép giới và tình dục vào nghiên cứu, can thiệp, cung cấp dịch vụ và chính sách thông qua các đào tạo và hội thảo chuyên đề
 
Các hoạt động chính, gồm:
 
·         Nghiên cứu về nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục và Quyền sinh sản, tình dục của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên sống chung với khuyết tật
 
·         Các hội thảo chuyên đề với các chuyên gia khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và vận động xã hội, tác động chính sách về giới, sức khoẻ sinh sản – tình dục, HIV/AIDS và Quyền sinh sản, tình dục
 
·         Hội nghị quốc gia về Tình dục và Sức khoẻ
 
·         Xuất bản phẩm, bao gồm chuyên san, bản tin, sách dịch, tài liệu tham khảo khác dành cho các nghiên cứu viên và người làm việc trong lĩnh vực giới, tình dục và sức khoẻ
 
·         Đào tạo thường niên về Giới, Tình dục và Sức khoẻ dành cho các nghiên cứu viên, người làm chương trình, nhà báo, giảng viên, nhà hoạt động xã hội thuộc các cơ quan phi chính phủ và chính phủ
 
·         Tập huấn và các hoạt động nâng cao năng lực khác cho các nghiên cứu viên, người làm chương trình, nhà hoạt động xã hội, thành viên các cộng đồng thiểu số, ngoài lề về nghiên cứu, chia sẻ kết quả nghiên cứu, và tiếp cận các diễn đàn trong nước và khu vực liên quan Giới, tình dục và sức khoẻ
 
·         Xây dựng Thư viện và Trung tâm thông tin tư liệu về Giới, Tình dục và Sức khoẻ
 
·         Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các mạng lưới có liên quan trong các hoạt động vận động xã hội, vận động chính sách cho Sức khoẻ và Quyền tình dục của các nhóm thiểu số, ngoài lề.
 
·         Thúc đẩy hoạt động của Mạng lưới thanh niên vì Quyền tình dục, và các đối thoại, diễn đàn của thanh niên (bao gồm cả thanh niên từ các nhóm thiểu số, ngoài lề) về sức khoẻ sinh sản, tình dục và Quyền
 
Mọi thông tin liên quan đến hoạt động vui lòng liên hệ
 
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số
Địa chỉ: Số 2, ngách 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3577. 0261
 
 
 


Các tin mới hơn


Các tin khác