Báo cáo thường niên năm 2013 của Trung tâm sáng kiến y tế định hướng thị trường (CHMI)

Thứ Tư, 11/12/2013
Báo cáo thường niên năm 2013 của Trung tâm sáng kiến y tế định hướng thị trường (CHMI)
CIHP/CCIHP là một trong những thành viên tích cực của Trung tâm sáng kiến y tế định hướng thị trường CHMI. CHMI(www.healthmarketinnovations.org) được khởi động vào tháng 7 năm 2010. Chúng tôi muốn mang tới cho quý vị báo cáo năm thứ ba với những cách nhìn mới về sáng kiến y tế định hướng thị trường trên toàn thế giới.


CHMI đã cung cấp một cơ sở thông tin cập nhật và toàn diện về các chương trình nhằm tăng cường chất lượng của các dịch vụ y tế dễ tiếp cận và với giá cả chấp nhận được do các tổ chức tư nhân cung cấp cho người nghèo trên toàn thế giới.

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013:
Báo cáo này mang tới cho quý vị những điểm đáng chú ý từ kết quả tìm kiếm của chúng tôi về sự phát triển gần đây nhất trong thị trường y tế.
•         Những nhà cải cách đã đối phó với những mối nguy hại sức khỏe lớn nhất trên toàn cầu – đó là bệnh lao phổi, sốt rét và tỷ lệ chết mẹ - với cách tiếp cận mới để tài trợ cho việc chăm sóc cuộc sống cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi tại trường Đại học Toronto, chúng tôi đã xem xét hàng trăm nghiên cứu để xác định những phương pháp có thể cải tiến hoạt động.
•         Những tiến bộ trong chuỗi cung cấp có thể đảm bảo các sản phẩm và dược phẩm thiết yếu được chuyển cho các cộng đồng xa xôi nhất.
•         CHMI đã thu thập 770 chỉ số về hoạt động của các chương trình, gọi là “Kết quả báo cáo”. Hiện nay, hợp tác cùng với Tiêu chuẩn Đầu tư & Báo cáo tác động của Mạng lưới Đầu tư Tác động toàn cầu, chúng tôi đã triển khai một danh mục các thang đo sức khỏe để xác định các mô hình tổ chức có tác động lên việc tiếp cận y tế, đầu ra và hoạt động sức khỏe.
•         Hơn 40 chương trình được báo cáo đến CHMI là gần đây đã mở rộng mạng lưới các cơ sở, phát triển thêm các dịch vụ cung cấp hoặc phục vụ thêm được nhiều người.
Như thường lệ, chúng tôi hoan nghênh những góp ý của quý vị về báo cáo năm 2013 và những hoạt động của chúng tôi để cải thiện chương trình, chính sách và hoạt động để cải thiện chất lượng, khả năng chi trả và tính sẵn có của việc chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.
 
Qúy vị quan tâm có thể tải báo cáo này tại đây hoặc nhấn vào đường link sau: bit.ly/CHMIHighlights2013.


Các tin mới hơn


Các tin khác