Cẩm nang đi viện

Bộ sản phẩm dạng video clip nằm trong khuôn khổ dự án: Tăng cường công bằng sức khỏe thông qua cải thiện mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) thực hiện trong khuôn khổ các chương trình của PAHE (Liên Minh Hành động vì Công bằng Sức khỏe) với mục đích mang lại một cái nhìn khách quan nhằm tìm ra những điểm khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân.

Sản phẩm cho CCIHP tổ chức thực hiện:

 

Kịch bản và đạo diễn: Bs. Phạm Vũ Thiên

Đạo diễn hình (DOP): Hoàng Tấn Phát

Quay phim: Hoàng Tấn Phát, Ta Duy Tân

Âm thanh: Thanh Trung

Dựng phim và Biên tập: Bs. Phạm Vũ Thiên