Tôi tắt máy, còn bạn?

Là một sáng kiến của CCIHP triển khai với vấn đề vận động xã hội tham gia hoạt động môi trường, giảm thiểu các phát thải có hại từ các phương tiện giao thông. 

 

Tôi tắt máy, còn bạn? là thông điệp chính của chương trình mong muốn mỗi người chủ động tắt động cơ khi dừng đèn đỏ, quyết định là ở bạn, với 10 s tắt máy, đã có hiệu quả về nhiên liệu, nhưng với 5s tắt máy, đã có hiệu quả về giảm phát thải độc hại, bảo vệ môi trường. Bạn là người quyết định điều đó!