Chương trình nâng cao sức khỏe - CORDAID

Trong khuôn khổ chương trình tài trợ về nâng cao sức khỏe của tổ chức CORDAID, CIHP-CCIHP đã tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe tập trung vào các chủ đề phòng tránh thai, phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản tại địa bàn Mỹ Hào Hưng Yên, các video clips được sản xuất nhằm sử dụng là tài liệu truyền thông nhóm với người dân tại cộng đồng.

CCIHP media team đã được tổ chức:

Kịch bản & sản xuất: Bs. Phạm Vũ Thiên

Đạo diễn: Nguyễn Danh Sơn

Trợ lý đạo diễn: Minh Hải

Quay phim: Huy Quang