Cùng Sống Khỏe - Novartis - CCIHP

Một hoạt động CCIHP thực hiện trong khuôn khổ hợp tác của Novartis Pharma - Social Bussiness (2014) chuỗi hoạt động được thực hiện tại 20 xã/ 4 huyện thuộc tỉnh Nghệ An. Các clips truyền thông này được xây dựng để các cán bộ y tế truyền thông tại xã về các vấn đề sức khỏe:

tăng huyết áp

đái tháo đường

tiêu chảy cấp ở trẻ em

nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em

  • Phạm Vũ Thiên (CCIHP) chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, trao đổi phỏng vấn, ghi hình, dựng clip và tài liệu hướng dẫn cho cán bộ y tế làm truyền thông.