Nói chuyện về tình dục và sức khỏe sinh sản

Tập hợp những bài phỏng vấn, trao đổi, tọa đàm, giải đáp thắc mắc của chuyên gia của CCIHP đã thực hiện trên các kênh sóng của truyền thông, cũng như các sản phẩm thông tin, tư vấn được thực hiện riêng... cho các nhóm đối tượng cụ thể.

 

Các sản phẩm này đã góp phần trong việc thúc đẩy quyền SKSS-TD cho đối tượng được CCIHP quan tâm và hỗ trợ cũng như góp phần giải tỏa những thắc mắc, băn khoăn, câu hỏi của các bạn trong các nhóm đối tượng về những chủ đề liên quan.