Tâm sự bạn trẻ

Tâm sự bạn trẻ là một chương trình tư vấn, hỗ trợ và giáo dục cho người trẻ, vị thành niên, thanh niên về tình dục, Sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, giới và tâm lý tình cảm. Chương trình đã được triển khai từ năm 2002 đến nay và có rất nhiều lượt bạn trẻ đã nhận được những hỗ trợ tư vấn, thông tin từ chương trình.

 

Các sản phẩm truyền thông của Tâm sự bạn trẻ đóng góp cho sự quảng bá hình ảnh, dịch vụ của chương trình với xã hội, cộng đồng và nhóm đích của dự án, đồng thời các clip cũng chia sẻ những quan điểm và nội dung liên quan đến tình dục và SKSS ở nhóm đối tượng vị thành niên/ thanh niên.