Chương trình Chăm sóc bà mẹ và trẻ em tại Sơn La

Dự án được triển khai với sự tài trợ và hợp tác với tổ chức Nhịp cầu sức khỏe - Health Bridge Canada. Các sản phẩm truyền thông được phát triển bằng ngôn ngữ địa phương hỗ trợ hoạt động truyền thông với người dân địa phương, tập trung vào các nhóm dân tộc Hmong, Thái, Kháng, Sinh mun, Khmu... 

 

Kịch bản và Tổ chức sản xuất: Bs. Phạm Vũ Thiên

Đạo diễn: Đặng Thu Trang (cho seri film về chăm sóc bà mẹ và trẻ em); Bs. Phạm Vũ Thiên (cho seri film về dinh dưỡng, hậu trường, quan sát thực tế/ giám sát hoạt động, nghiên cứu trường hợp, hướng dẫn kỹ thuật)

Quay phim và DOP: Hoàng Tấn Phát, Tạ Duy Tân