Trầm cảm sau sinh: Không thờ ơ - Đừng im lặng

Các sản phẩm được xây dựng để chia sẻ với phụ nữ mang thai, bà mẹ sau sinh, gia đình của họ, cộng đồng, xã hội và những người làm chuyên môn về Trầm cảm sau sinh, một vấn đề không hề nhỏ trong sức khỏe của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sau sinh, sức khỏe tinh thần/ tâm thần của họ. Cũng từ đó, CCIHP mong muốn vận động và thúc đẩy các nghiên cứu, can thiệp, trợ giúp hiệu quả để góp phần sàng lọc phát hiện sớm, hỗ trợ trị liệu tâm lý và điều trị sớm cho các bà mẹ, nâng cao chất lượng sức khỏe tinh thần và cuộc sống của phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sau sinh. 

Ghi hình và dựng các clip: Bs. Phạm Vũ Thiên